Colecciones de la institución:

Impresos antics, Segles XVII-XIX

La col·lecció conté part dels impresos antics dipositats a la Biblioteca de l'Arxiu Històric de Girona (antic Archivo Histórico Provincial de Gerona). Són obres de temàtica administrativa, legislativa i judicial, impreses majoritàriament a Girona entre el segle XVII i l'any 1900 (circulars, bans, edictes, reials cèdules, sentències, etc.). Provenen de les transferències, dipòsits i donacions fets a l'Arxiu Històric de Girona per diferents administracions, entitats i particulars. Majoritàriament són del fons de l'Hospital de Santa Caterina, de l'Hospici de Girona, dels fons notarials i dels fons patrimonials Veray de Celrà i Salvador de Romanyà de la Selva. Cal destacar els impresos del fons del Corregiment de Girona, especialment interessants perquè contenen l'anotació manuscrita de la lectura pública de l'ordre, per part de funcionaris de la Cúria Reial de Girona.

Ver la colección