Col·leccions de la institució:

Tasca pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona (1900-1933)

Col·lecció formada per 51 llibres sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l'Ajuntament de Barcelona durant el període de 1900 al 1933. Queda reflectit el compromís de l'Ajuntament en la relació a les escoles especials (cecs, sords i discapacitats), les escoles d'oficis, les escoles de la dona, les escoles a l'aire lliure i les colònies escolars, banys de mar i semicolònies. Així mateix hi ha llibres sobre el Patronat Escolar Municipal. Destaca el llibre Construccions Escolars de Barcelona amb el primer plànol d'escoles i serveis educatius de la ciutat.

Veure la col·lecció