Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS http://mdc.cbuc.cat, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb CIF Q-5856253-I i seu social a:

C/ Gran Capità, 2
08034 Barcelona

A través d'aquest web es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d'institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes. Els objectius són: impulsar la digitalització del patrimoni català, fer visibles unes col·leccions que són de difícil accés i/o restringit, ser la interfície que permeti la consulta conjunta d'aquest patrimoni, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

  • Cobreix la informació sobre el servei MDC: en què consisteix, les col·leccions que inclou, les institucions participants, etc.
  • Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia els documents continguts al repositori MDC.
  • Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat del CSUC, o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests. Els documents inclosos al repositori MDC són propietat de les institucions editores, i per tant, qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web necessita el consentiment exprés i escrit d'aquestes. El CSUC no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin d'ell.