Col·leccions de la institució:

Fotografies Eduard Toda a Egipte

La col·lecció Fotografies Eduard Toda a Egipte consta de 156 imatges fetes a Egipte entre 1884 i 1886 aprofitant la destinació de Toda com a diplomàtic en aquell país. A més de les fetes per ell mateix, n'hi ha d'adquirides com a record. Són imatges especialment interessants les que permeten veure la totalitat de peces recollides durant la seva estada a Egipte abans que fossin repartides entre la Biblioteca Museu Balaguer i el Museu Arqueològic de Madrid.

Veure la col·lecció 

Manuscrits

La col·lecció abasta des del segle X fins al segle XX. La majoria de manuscrits formen part del fons incial de la Biblioteca, inaugurada el 1884. S'hi troben obres de Víctor Balaguer, a més d'algunes de les obres més destacades de la literatura catalana, com són les de Narcís Oller. Conté també documents musicals, històrics i polítics.

Veure la col·lecció 

Mapes

Mapes d'arreu i de Catalunya -d'àmplia cronologia i tipologia-, té diverses procedències. La col·lecció inicial és de Víctor Balaguer; de la resta, en sobresurt la de M. Pardo de Figueroa (Dr. Thebussem). Inclou plànols i mapes de temàtiques molt diverses, entre d'altres, correus i telègrafs, guerres carlines, comerç i ciclisme.

Veure la col·lecció