Col·leccions de la institució:

Fons bibliogràfic 1900-1925 del Museu Tèxtil

Fons bibliogràfic sobre indústria tèxtil i confecció, editat en gran part a Catalunya o per autors catalans entre 1900 i 1925. Gran part d’aquest documents provenen de la Biblioteca Técnico-Textil de l’Institut Industrial de Terrassa, que van ingressar a la biblioteca del Museu Tèxtil al 2001. Entre els documents d’aquesta col·lecció destaquen llibres publicats per autors catalans de renom com el professor i tècnic tèxtil Pau Rodon i Amigó o l’enginyer industrial Daniel Blanxart. També en el camp de la moda destaquen els sistemes de tall i confecció de principis de segle XX que mostren la indumentària d’època modernista, predominant el sistema Martí.

Veure la col·lecció 

Fons bibliogràfic s. XIV-XVIII del Museu Tèxtil

Fons bibliogràfic del Museu Tèxtil de Terrassa format per manuscrits i impresos compresos entre el segles XIV i XVIII, procedents principalment de la Col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Més de 340 documents de tipologia variada: inventaris, memorials, comptes, cartes notarials, documents de negocis, disposicions reials en la Monarquia Hispànica, disposicions reials en la Corona d'Aragó, documents gremials, catàlegs de gravats, obres morals i tractats tècnics. Tota aquesta documentació permet traçar la història del teixit i de la indumentària dels segles XIV al XVIII als territoris de la monarquia hispànica.

Veure la col·lecció 

Fons bibliogràfic s. XIX del Museu Tèxtil

Fons bibliogràfic del Museu Tèxtil de Terrassa publicat entre 1800 i 1899. La col·lecció està formada per uns 255 títols entre llibres impresos, revistes, manuscrits i documents. La temàtica principal d’aquest fons és la indústria tèxtil i els teixits, en gran part, i la indumentària, tot i que també s’hi conserven llibres sobre arts decoratives, tapissos, brodats i puntes, i el fons sobre legislació reial en matèria tèxtil procedent de la col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Destaquen els gravats dels llibres d’història de la indumentària, un exemple és el llibre Monografía histórica e iconográfica del traje de Josep Puiggarí (Barcelona, 1886). També les revistes de moda com ara La Estación: periódico para señoras (Barcelona, 1887 i 1889) i alguns manuscrits com ara El Llibre de Consells dels anys 1816, 1817 i 1818. Remarcar també la varietat de formats, des de llibres de gran format, d’entre 40 i 57 cm, fins a documents de petit format enquadernats, de 13 cm.

Veure la col·lecció 

Làmines de moda

Recull de làmines de moda des de principis del segle XIX fins a inicis del segle XX, principalment gravades en color. La majoria d'elles es publicaven dins les revistes de moda com Le Moniteur de la mode, La Mode illustrée, El Correo de la moda, La Moda elegante ilustrada, Les Modes parisiennes, L’Art et la Mode, La Corbeille, La Elegancia, Magasin des demoiselles, Le Conseiller des dames & des demoiselles, etc. i il·lustraven les tendències del moment, sobretot en moda femenina. Alguns dels impressors i litògrafs que signen són H. Lefèvre, Gilquin, François Ebhardt, Larivière, Jules-Armand Hanriot. Gran part d'aquesta col·lecció arriba al Museu Tèxtil l’any 1980 com a llegat de Lluís Tolosa i Giralt (Barcelona, 1905-1973), posteriorment s'han incorporat més làmines procedents de donacions particulars.

Veure la col·lecció 

Quaderns d’apunts d’escoles tèxtils

Es presenta una part de la col·lecció de quaderns datats entre 1847 i 1930, són apunts presos per estudiants que van rebre classes en diferents escoles d’arts i oficis o d'enginyeria tèxtil de Catalunya com l'Escola de Teixits de Badalona, l'Escola de Perits Industrials i d'Enginyers d'Indústries Tèxtils de Terrassa o les Escoles Professionals de la Unió Industrial. També d'estudiants catalans que van rebre classes a l'estranger, a les escoles tèxtils de Mulhouse o de Roubaix. La major part d'aquests quaderns són manuscrits, escrits amb una cal·ligrafia molt acurada i tracten sobre tecnologia del teixit, anàlisi de fibres, teoria de lligaments, dibuix aplicat al teixit, maquinària tèxtil, etc. Molts d'ells inclouen mostres de fibres i de teixits, i dibuixos de lligaments per a teixit pintats a mà.

Veure la col·lecció