Col·leccions de la institució:

Fons bibliogràfic s. XIV-XVIII del Museu Tèxtil

Fons bibliogràfic del Museu Tèxtil de Terrassa format per manuscrits i impresos compresos entre el segles XIV i XVIII, procedents principalment de la Col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Més de 400 documents de tipologia variada: inventaris, memorials, comptes, cartes notarials, documents de negocis, disposicions reials en la Monarquia Hispànica, disposicions reials en la Corona d'Aragó, documents gremials, catàlegs de gravats, obres morals i tractats tècnics. Tota aquesta documentació permet traçar la història del teixit i de la indumentària dels segles XIV al XVIII als territoris de la monarquia hispànica.

Veure la col·lecció 

Fons bibliogràfic s. XIX del Museu Tèxtil

Fons bibliogràfic del Museu Tèxtil de Terrassa publicat entre 1800 i 1899. La col·lecció està formada per uns 255 títols entre llibres impresos, revistes, manuscrits i documents. La temàtica principal d’aquest fons és la indústria tèxtil i els teixits, en gran part, i la indumentària, tot i que també s’hi conserven llibres sobre arts decoratives, tapissos, brodats i puntes, i el fons sobre legislació reial en matèria tèxtil procedent de la col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Destaquen els gravats dels llibres d’història de la indumentària, un exemple és el llibre Monografía histórica e iconográfica del traje de Josep Puiggarí (Barcelona, 1886). També les revistes de moda com ara La Estación: periódico para señoras (Barcelona, 1887 i 1889) i alguns manuscrits com ara El Llibre de Consells dels anys 1816, 1817 i 1818. Remarcar també la varietat de formats, des de llibres de gran format, d’entre 40 i 57 cm, fins a documents de petit format enquadernats, de 13 cm.

Veure la col·lecció