Col·leccions de la institució:

Fons bibliogràfic s. XIV-XVIII

Fons bibliogràfic del CDMT format per manuscrits i impresos compresos entre el segles XIV i XVIII, procedents principalment de la Col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Més de 400 documents de tipologia variada: inventaris, memorials, comptes, cartes notarials, documents de negocis, disposicions reials en la Monarquia Hispànica, disposicions reials en la Corona d'Aragó, documents gremials, catàlegs de gravats, obres morals i tractats tècnics. Tota aquesta documentació permet traçar la història del teixit i de la indumentària dels segles XIV al XVIII als territoris de la monarquia hispànica. Actualment hi ha 100 documents integrats a la col·lecció, la resta s'aniran incorporant progressivament.

Veure la col·lecció 

Fons bibliogràfic s. XIX

Fons bibliogràfic del CDMT publicat entre 1800 i 1899. La col·lecció està formada per uns 255 títols entre llibres impresos, revistes, manuscrits i documents. La temàtica principal d’aquest fons és la indústria tèxtil i els teixits, en gran part, i la indumentària, tot i que també s’hi conserven llibres sobre arts decoratives, tapissos, brodats i puntes, i el fons sobre legislació reial en matèria tèxtil procedent de la col·lecció Viñas, de gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Destaquen els gravats dels llibres d’història de la indumentària, un exemple és el llibre Monografía histórica e iconográfica del traje de Josep Puiggarí (Barcelona, 1886). També les revistes de moda com ara La Estación: periódico para señoras (Barcelona, 1887 i 1889) i alguns manuscrits com ara El Llibre de Consells dels anys 1816, 1817 i 1818. Remarcar també la varietat de formats, des de llibres de gran format, d’entre 40 i 57 cm, fins a documents de petit format enquadernats, de 13 cm.

Veure la col·lecció