Col·leccions de la institució:

Arxiu fotogràfic-Col·leccions fotogràfiques

L'apartat de col·leccions incorpora dues tipologies d'agrupacions fotogràfiques. D'una banda, els conjunts d'imatges d'una temàtica concreta recollits per afeccionats, com ara l'arquitectura romànica i, de l'altra, les col·leccions que es van establir a l'arxiu per tal d'organitzar les fotografies segons el seu format, com és el cas de les diapositives de vidre de format 8x10 cm. emprades antigament per il·lustrar les conferències realitzades a l'entitat.

Veure la col·lecció 

Arxiu fotogràfic-Estudi de la Masia Catalana

L'Estudi de la Masia Catalana va ser un projecte ideat i finançat per l'industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l'arquitecte Josep Danés i Torras (1895-1955). El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges dels masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social. Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar Patxot a l'exili. El fons fotogràfic consta de 7.705 imatges d'unes 1.500 masies de Catalunya i les Illes Balears, realitzades per fotògrafs de renom com Valentí Fargnoli, Adolf Mas, Adolf Zerkowitz, Joan Estorch o Joan Vilà, entre altres, de gran valor arquitectònic i etnogràfic. Aquest fons fou cedit l'any 1975 al CEC per la senyora Núria Delétra-Carreras Patxot.

Veure la col·lecció 

Arxiu fotogràfic-Fons personals [A-G]

La present col·lecció inclou els fons fotogràfics personals el nom dels quals comença entre les lletres A i la G. La seva ordenació és alfabètica i al costat de cada fons trobareu dos botons que donen accés, l'un, a la fitxa del fons, en la qual es descriu de manera resumida les seves característiques, i l'altre, a les seves imatges, des d'on podreu refinar la cerca.

Veure la col·lecció 

Arxiu fotogràfic-Fons personals [I-N]

La present col·lecció inclou els fons fotogràfics personals el nom dels quals comença entre les lletres I i la N. La seva ordenació és alfabètica i al costat de cada fons trobareu dos botons que donen accés, l'un, a la fitxa del fons, en la qual es descriu de manera resumida les seves característiques, i l'altre, a les seves imatges, des d'on podreu refinar la cerca.

Veure la col·lecció 

Arxiu fotogràfic-Fons personals [O]

La present col·lecció inclou els fons fotogràfics personals el nom dels quals comença per la lletra O. La seva ordenació és alfabètica i al costat de cada fons trobareu dos botons que donen accés, l'un, a la fitxa del fons, en la qual es descriu de manera resumida les seves característiques, i l'altre, a les seves imatges, des d'on podreu refinar la cerca.

Veure la col·lecció 

Arxiu fotogràfic-Fons personals [P-Z]

La present col·lecció inclou els fons fotogràfics personals el nom dels quals comença entre les lletres P i la Z. La seva ordenació és alfabètica i al costat de cada fons trobareu dos botons que donen accés, l'un, a la fitxa del fons, en la qual es descriu de manera resumida les seves característiques, i l'altre, a les seves imatges, des d'on podreu refinar la cerca.

Veure la col·lecció 

Mapes antics

Mostra de la col·lecció de cartografia històrica conservada al Centre Excursionista de Catalunya, fent avinent la diversitat d'autors, temàtiques i zones geogràfiques dels mapes que s'hi conserven. La majoria dels documents han estat digitalitzats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Veure la col·lecció