Col·leccions de la institució:

Cartelleres cinematogràfiques

Col·lecció de mil dues-centes cartelleres de cinema de diferents sales catalanes, especialment de Manresa i de Barcelona. Es tracta de dos conjunts ben diferenciats: d’una banda, les datades entre 1898 i 1930, que especialment comprenen el període 1905-1919 i pertanyen essencialment a la ciutat de Manresa; d’altra, de 1947 a 1954, del cinema Alarcón de la capital catalana. Aquestes col·leccions permeten familiaritzar-nos amb els dissenys de l'època, on destacaven els títols amb tipografies delicades i petites sinopsis, frases en la majoria de casos, que resumien el film d'una manera contundent.

Veure la col·lecció 

Peces de museu

Col·lecció de peces i aparells de cinema conservats a la Filmoteca de Catalunya procedents de diferents col·leccions particulars, essencialment de Delmiro de Caralt i Pilar de Quadras. Consta d'objectes del pre-cinema (zoòtrops, teatrins, praxinoscopis, llanternes màgiques, etc) i la primera fotografia, així com càmeres, projectors, i altres enginys que serveixen per entendre la història del cinema a Catalunya i el món.

Veure la col·lecció 

Vidres de llanterna màgica

Col·lecció de 482 plaques de vidre per a llanterna màgica, realitzades artesanalment a finals del segle XIX. La llanterna màgica és un invent de mitjans del segle XVII, precursor dels projectors de cinema o de diapositives. Un potent focus lluminós es concentra sobre un objecte transparent (plaques de vidre) mitjançant una lent anomenada condensador. Les imatges tenen un ampli àmbit temàtic, i en aquesta col·lecció trobem: imatges documentals que permetien conèixer ciutats i paisatges llunyans, escenes educatives i científiques utilitzades com a eina pedagògica, imatges còmiques, religioses, historietes infantils, etc.

Veure la col·lecció