Col·leccions de la institució:

Fotografies marina civil. Vaixells de la Compañía Trasatlántica Española

Considerada una de les navilieres espanyoles més importants, els seus anys més gloriosos els situem en el període de finals del segle XIX fins als últims anys de la segona dècada del s.XX, aproximadament. Creada l'any 1881, els seus antecedents es troben l'any 1857 quan es funda la societat Antonio López y Compañía, amb línia regular entre Marsella i Cadis. La seva decadència la situem l'any 1932, quan va perdre la concessió per part del govern republicà. És en aquest moment que va anar perdent línies regulars que altres companyies van suplantar. Des de l'any 1987, una part del fons fotogràfic d'aquesta naviliera està custodiada pel Museu Marítim de Barcelona. Està formada per més de 2.000 fotografies de vaixells (vistes exteriors i interiors dels vaixells: vaixells navegant o atracats al moll, cobertes, camarots, salons, etc) durant els últims anys del segle XIX fins a la meitat del segle XX.

Veure la col·lecció