Col·leccions de la institució:

Cartes del Temps

Durant la primera etapa de funcionament del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) (1921-1939) es va generar un ampli ventall de publicacions, memòries i estudis. Entre aquests destaquen les “Cartes del Temps” un butlletí que s’emetia diàriament i que contenia, entre altra informació, el mapa isobàric sobre l’Europa occidental, l’estat del temps a Catalunya a les 7 del matí, una relació de les principals dades meteorològiques observades, així com la previsió del temps per al dia. El fons consta de més de 22.000 documents digitalitzats i catalogats, cobrint el període de 1921 a 1939, amb algunes interrupcions puntuals.

Veure la col·lecció 

Turó de l’Home

L'Observatori del Turó de l'Home, construït l'any 1932, és una mostra del patrimoni històric-tecnològic de la meteorologia catalana anterior a la Guerra Civil. Les observacions que allà es van realitzar, de la mà del primer Servei Meteorològic de Catalunya i en coordinació amb altres països involucrats en el desenvolupament de la ciència, van tenir repercussió a nivell internacional ja que van formar part de les investigacions que van tenir lloc durant el Segon Any Polar Internacional (1932-1933). L'Observatori del Turó de l'Home és un símbol de la meteorologia catalana i ha deixat una empremta sòlida en la memòria científica de Catalunya. El fons documental del Turó de l’Home forma part, doncs, de la documentació de l’antic SMC (1921-1939) i es troba dipositat i públicament accessible a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L’any 2011 el darrer observador, Miquel Meseguer, va cedir la documentació de registres meteorològics que hi havia a l’observatori i que comprenia el període 1952-1994. Aquest nou fons va ingressar a l’SMC el juny de 2011. El mal estat de conservació va impulsar un conveni de col·laboració entre l’SMC i l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, a través del qual estudiants en pràctiques van realitzar actuacions de conservació sobre la documentació més malmesa. El novembre de 2015 el nou fons va ser catalogat per l’ANC, com a pas previ al seu ingrés en aquesta entitat.

Veure la col·lecció