Col·leccions de la institució:

Càtedra Gaudí

Col·lecció de dibuixos i plànols de la Càtedra Gaudí de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech, que inclou els treballs d'estudiant d'Antoni Gaudí, una part dels dibuixos originals de l'arquitecte que van sobreviure a la destrucció del seu arxiu el 1936, així com els plànols de la Pedrera o el Parc Güell, entre d'altres. La col·lecció també conté dibuixos donats a la Càtedra per part dels col·laboradors de l'arquitecte, com Francesc Berenguer, Joan Matamala i Josep Maria Jujol.

Veure la col·lecció 

Col·lecció de Poesia Catalana. BRGF

La Col·lecció de Poesia Catalana de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté recull aproximadament uns 4.500 exemplars de poesia catalana, formada per obres dels segles XIX i XX, llegades per Gabriel Ferraté i Pascual, primer rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, i complementades per obres escrites per autors catalans i publicades durant l'últim terç del segle XX i fins a l'actualitat.

Veure la col·lecció 

Concurs fotogràfic Imatges del Sud

Aquesta col·lecció conté les fotografies presentades a les diverses edicions del Concurs fotogràfic Imatges del Sud, organitzat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest concurs s'adreça als membres de la comunitat universitària de la UPC que han participat en activitats de cooperació al desenvolupament a través de la convocatòria d'ajuts que també gestiona el CCD. L'objectiu del concurs és difondre les diferents realitats dels països del sud, i promoure i donar un reconeixement a la participació activa de la comunitat universitària de la UPC en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.

Veure la col·lecció 

Fons Antic d'Agricultura

L’ESAB, va ser fundada l'any 1911 pel President de la Diputació Provincial de Barcelona Enric Prat de la Riba . El fet que es tracti d’una escola centenària fa que disposi d’una col·lecció de fons antic molt important. El Fons Antic d’Agricultura el formen llibres (aprox. 11.000 volums, 7000 catalogats i la resta en procés d’incorporació al catàleg), revistes i material d’arxiu (fotografies, postals, plànols, etc.). Els documents daten des de finals del s. XVIII fins a mitjans del segle XX.

Veure la col·lecció 

Fons antic de la biblioteca EEBE

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est està formada per més de 2000 llibres de temàtiques principalment tèxtil, electricitat, química i mecànica, publicats abans de l'any 1950.

Veure la col·lecció 

Fons antic de la biblioteca EPSEB

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona està formada per llibres i altres materials relacionats amb la geodèsia, l’edificació i altres matèries afins editades abans de 1969.

Veure la col·lecció 

Fons antic de la biblioteca FNB

Aquesta és una col·lecció de la biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB). Conté llibres, revistes, cartes nàutiques i altres documents antics relacionats amb el desenvolupament de les ciències nàutiques, de la història marítima i d'altres disciplines com l'astronomia, el dret, la física, la matemàtica, la tecnologia mecànica, etc.

Veure la col·lecció 

Fons històric de Ciència i Enginyeria

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca del Campus de Terrassa està formada per més de 2.000 documents (entre llibres i títols de revista), especialitzats en Ciència i Tecnologia i editats amb anterioritat a l'any 1950. Una gran part d'aquest fons està especialitzat en l'Enginyeria tèxtil i paperera.

Veure la col·lecció 

Fons històric de Ciència i Tecnologia

El fons històric de ciència i tecnologia conté uns 11.000 llibres i 5.000 volums de revistes especialitzades en ciència i tecnologia publicades des del segle XVI fins a l'any 1950.

Veure la col·lecció 

Fons històric de la biblioteca ETSAB

La biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) té un fons antic format per uns 4.500 volums. Les dades d'edició d'aquests volums van des del segle XVII fins a la meitat del XX. Aquest fons inclou també uns 90 títols de revistes editades entre finals del segle XIX i principis del XX.

Veure la col·lecció 

Mapes d'Agrimensors 1848-1883 - ETSAB

Sèrie d'un centenar de plànols originals manuscrits d’entre 1848-1883 que constitueixen una important col·lecció de cartografia parcel·lària municipal de la província de Barcelona. Es tracta d’un conjunt de mapes topogràfics realitzats per agrimensors, la majoria dels quals eren també arquitectes. L’origen de la col·lecció i el fet que es trobin a l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB s’intueix que és fruit de la cessió de treballs professionals d’agrimensors a l’Escola de la Llotja de Barcelona, on s’impartien els estudis d’agrimensura fins a mitjans del S. XIX. Per la vinculació dels agrimensors amb l’Escola de la Llotja i sobretot amb el qui fou el primer director de l’Escola d’arquitectura (1875) i professor d’agrimensura (1859), l’Elías Rogent i Amat (1821-1897), deduïm que aquests documents van formar part d’un conjunt de material utilitzat per a l’ensenyament de l’agrimensura. Entre els documents catalogats d’aquest fons, es troben mapes d’arquitectes agrimensors tan notables com Miquel Garriga i Roca, Carlos Gaurán, Jean-Antoine Laur, Josep Oriol Mestres i Esplugues, Pedro Moreno Ramírez, Joan Soler i Mestres, i Tomás Soler i Linés.

Veure la col·lecció 

Projectes de mestres d'obres

Sèrie de dibuixos que formen part dels projectes que realitzaven els mestres d'obres i agrimensors per a obtenir el títol. Els projectes abarquen el període comprès entre 1859 i 1872, durant el qual existeix l'Escola de Mestres d'Obres. La línia d'ensenyament d'aquesta escola es caracteritzà per la concreció i el pragmatisme en els temes de projecte i en les solucions tecnològiques i això fa que els dibuixos tendeixin a la simplicitat i que estiguin mancats de les pretensions artístiques dels arquitectes acadèmics. Per als mestres d'obres, la missió fonamental del plànol és donar les indicacions precises per tal que el projecte sigui comprès per l'artesà que l'ha de construir. Així la majoria de projectes consten d'un croquis inicial, plànols de plantes, alçats, seccions i detalls constructius, i un pressupost.

Veure la col·lecció